Villkor för medlemskap i Huvudvärksskolan
Allmänna villkor för
Huvudvärksskolan
, nedan kallad
HVS
Genom att bli medlem i Migränklinikens
Huvudvärksskola
och/eller Premium grupp
accepterar och godkänner Du dessa allmänna villkor.
1.
Genom att
registrera dig
och betala din
avgift får Du tillgång till de tjänster som
HVS
erbjuder under den tid
och för den tjänst
Du betalat för.
2. Medlemskap och abonnemang
Du blir medlem i
HVS
genom att
registrera dig/
fylla i
anmälan med godkännande av våra
villkor
och betala
kostnaden. Du
ges
då tillgång till
gruppen/
skolan
.
Ditt medlemskap är personligt och får inte överlåtas till eller nyttjas av annan än Du själv.
3. Åldersgräns
Du måste du ha fyllt 18 år för att bli medlem i
HVS
.
I annat fall krävs målsmans godkännande
.
4. Ansvar
HVS
kan inte hållas ansvarigt för eventuell förlust eller skada som orsakas av obehörig
t
användning av ditt medlemskap. Du kan hållas ansvarig för förluster som åsamkas
HVS
och/eller dess samarbetspartners på grund av att någon obehörig använ
t
ditt medlemskap.
HVS
är inte skadeståndsskyldigt för skada, förlust eller
annat
förknippad med eventuell
fördröjning, avbrott eller utebliven leverans av data i tjänsten.
Tjänsten kräver tillgång till internet samt en modern/uppdaterad webbläsare. Du
ansvarar
själv för de kostnader som uppstår i användandet av internetuppkoppling.
5
. Sjukdom
Vi rekommenderar inte att du är medlem i
HVS
utan att först ha talat med din läkare om du
är osäker på vad din Huvudvärk är för slags Huvudvärk.
6
. Medicinskt
ansvar
HVS
har utvecklats
för att stödja människor med huvudvärk. Vi kan inte ge personliga
medicinska råd utan endast
ge generella riktlinjer
. Det är din behandlande läkare som har
det medicinska ansvaret och
HVS
kan inte ställas till svars gällande diagnoser, medicineringar
eller annat som kan uppkomma i gruppen.
Vi hänvisar alltid till din behandlande läkare om du
behöver ytterligare
diagnos eller om dina
symtom skulle förändras. Denna grupp är alltså ingen medi
cinsk konsultationsgrupp och tar
inget ansvar för sådana frågor. Texter, bilder och övrigt innehåll skall därmed inte tolkas som
ett substitut för läkares eller annan specialists råd, utvärdering eller behandling.
HVS
tar inte ansvar för någon form av sk
ada orsakad av användandet av, eller oförmågan att
använda,
HVS
och dess material eller information.
7. Fakta/Rekommendationer
De
rekommendationer och fakta som
HVS
använder sig av är sådana som i forskning har
visat sig ge goda resultat på de områden de
är avsedda
för
.
HVS
lämnar dock inte någon
garanti för att
de ger effekt på samtliga deltagare. Vi
d nyheter och artiklar som tas upp,
där
studier ä
nnu inte kommit uppger vi
detta.
8. Medlems
avgift
Medlemsa
vgiften framgår
under
aktuell tjänst
.
HVS
har rätt att
när som helst ändra
avgiften.
Dock ej under pågående HV
skola dit du anmält dig.
9. Avtalstid & Uppsägning
(endast för dig som anmäler dig månadsvis i Premiumgruppen)
Avtalet gäller
tillsvidare. Du kan när som helst säga upp ditt medlemskap i Premiumgruppen.
Har du hunnit få faktura för kommande månad sägs ditt abonnemang upp nästkommande
månad och du erlägger då avgift för den månad du fått faktura för.
HVS
återbetalar inte
tillbaka
erlagda abonnemangsavgifter.
10. Ångerrätt
Då du köper tillgång till en tjänst
som innefattar
ett evenemang där både kost/
logi
och
föreläsare
är uppboka
de på en bestämd
dag/
tid är lagen om
distans
avtal undantagen
.
HVS
ger dessutom
ett
individuel
lt behandlingsprogram.
Då betalningen gått igenom
finns inte
någon möjlighet till
ångerrätt
.
11. Användning av tjänst m.m.
HVS
:
tjänster
får endast användas för privat och icke
kommersiellt bruk. D
u får inte använda
HVS
på sådant sätt att
HVS
eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Du får inte bryta
mot svensk lag och du måste följa
HVS
:s
regler. Du får alltså inte:
använda
H
VS
för enkäter, tävlingar, pyramidspel, kedjebrev, direktreklam, massutskick
av e
post eller någon form av upprepade eller oönskade meddelanden (kommersiella
eller andra)
förtala, smäda, trakassera, diskriminera, förfölja eller hota andra eller på något an
nat
sätt kränka andras rättigheter (till exempel rätten till privatliv)
publicera, posta, överföra, distribuera eller sprida information eller material som
innebär hets mot folkgrupp, förtal, barnpornografibrott, olaga våldsskildring, brott mot
tystnadspli
kt eller uppmaningar till brott eller som på annat sätt strider mot lag eller är
olämplig, stötande, vulgär, obscen eller oanständig
överföra filer som innehåller virus, trojanska hästar, k
edjevirus eller liknande
,
skadade filer eller andra program som ka
n skada funktionen hos någon annan persons
dator eller egendom
,
annonsera eller erbjuda att sälja eller köpa varor eller tjänster
eller göra reklam
för
någon kommersiell verksamhet eller
produkt eller
skapa en falsk identitet i syfte att vilseleda andra
.
Om
HVS
misstänker att du begått ett brott vid användning kommer polisanmälan att göras.