Inlägg av Monicha Norén

Sång vid Huvudvärk – kan det vara bra?

I Sydney finns ett forskningscentrum som jobbar för att läkarna skriver ut ”sång” som medicin. Det är ett hälsobringande recept har man sett. Här ges fem goda skäl till varför du ska sjunga: 1. Ökar kardiovaskulär hälsa: Sång är en aerob aktivitet som ökar syresättningen i blodet och aktiverar stora muskelgrupper i överkroppen, även när […]